pasfoto1.jpg

interim management - coaching

Fermion

logo.jpg
Karakteristiek

Fermion is het bedrijf van Petra Smeenk. Haar HRM ervaring strekt zich inmiddels uit over een periode van ongeveer 30 jaar. Sinds 1990 werkt zij als zelfstandig ondernemer. De activiteiten worden zowel voor bedrijven als voor de (lokale en rijks) overheden verricht. Fermion opereert als een katalysator en werkt vanuit de overtuiging dat de menselijke faktor het succes van uw organisatie bepaalt.
© fermion bv